skip to Main Content

График за строителни дейности в кв. 5, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“

Във връзка с извършване на строителнитедейности се налага затваряне на безименна улица от ОТ129 при кръстовището с ул. „21-ви век“ до ОТ138 пред УПИ V-562 (бл. 10, ж. к. „Витоша“).
Прочетете повече
Back To Top