skip to Main Content

Заповед за одобряване на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ на ПУП – изменение на план за регулация

На УПИ XVI5571-„за ЖС“ и УПИ XIII5571-“за ЖС”, находящи се в кв. 22, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та част“, гр. София, при условията на чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ
Прочетете повече
Back To Top