skip to Main Content

Декларации на служителите на район „Студентски“ по чл. 35, ал. 1, т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ

Име, фамилия Длъжност Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2
Албена Димитрова Старши юрисконсулт
Амарила Найденова Технически сътрудник
Анастасия Бошнакова Началник на отдел Декларация Декларация РСТ20-ПК01-61-[1]
Анахита Лилова Главен специалист Декларация
Ани Тодорова Началник на отдел
Ани Цонинска Главен експерт
Анна Ангелова Финансов контрольор
Антоанета Райкова Старши счетоводител
Арсо Хавальов Главен инженер Декларация Декларация РСТ20-ПК01-3-[1]
Биляна Методиева Главен специалист
Валентина Стоева Началник на отдел
Валя Велкова Старши счетоводител
Валя Стоянова Старши експерт Декларация Декларация РСТ20-ПК01-50
Ваня Пандазиева Старши счетоводител Декларация Декларация РСТ20-ПК01-65-[1]
Ваня Николова Старши експерт
Галина Атанасова Началник на отдел Декларация Декларацив РСТ20-ПК01-6-[1]
Гергана Райкова Началник на отдел
Грозданка Гешева-Великова Главен експерт
Дарин Стефанов Старши специалист Декларация
Десислава Георгиева Главен експерт
Десислава Костадинова Началник на отдел Декларация Декларация РСТ20-ПК01-62-[1]
Десислава Стойкова Главен юрисконсулт Декларация Декларация РСТ20-ПК01-68-[1]
Диан Димов Главен архитект Декларация
Евгения Шопова Главен експерт
Евелина Малешевска-Тодорова Старши експерт Декларация Декларация РСТ20-ПК01-57
Елена Велева Главен специалист
Елена Костадинова Главен експерт
Емилия Стоилкова Главен експерт
Здравка Давидкова Младши експерт
Ива Иванова Старши специалист
Иван Гърбов Главен специалист
Илиян Атанасов Старши специалист
Ирина Кривошиева Секретар
Йоан Стойчев Специалист Декларация Декларация РСТ20-ПК01-66
Катя Войводова Главен експерт
Катя Христова Главен експерт Декларация
Костадин Бойчин Началник на отдел Декларация Декларация РСТ20-ПК01-55-[1]
Лили Гюрова Старши счетоводител
Людмила Любенова Специалист Декларация
Марияна Цанева Старши счетоводител Декларация
Михаела Стоянова Старши специалист Декларация
Надя Цанкова Главен специалист
Невена Баева Старши счетоводител
Невин Шеремед Главен експерт
Николина Шопова Специалист Декларация
Пенка Миленова-Захариева Главен специалист
Петя Ташкова Старши специалист
Румяна Димитрова Главен експерт Декларация
Румяна Иванова Главен експерт
Румянка Алексиева Главен специалист
Сергей Господинов Главен експерт Декларация Декларация РСТ20-ПК01-2-[1] 
Стефка Борисова Главен специалист
Теменужка Тодорова Началник на отдел
Теодора Миликина Младши експерт
Христо Ветрилов Старши експерт Декларация Декларация РСТ20-ПК01-60-[1]
Цветанка Панова Касиер Декларация
Цветелина Лилова Главен експерт
Юлия Маринова Старши юрисконсулт
Янита Ангелова Старши счетоводител
Back To Top