skip to Main Content

График за провеждане на обучения на членовете на СИК

Графикът за провеждане на обучения на членовете на СИК е както следва:

  • 04.07.2021 г. от 11:00 ч. в зала 400 – „Аула Максима“, Минно-геоложки университет
  • 05.07..2021 г. от 18:00 ч. в зала 400 – „Аула Максима“, Минно-геоложки университет
Back To Top