skip to Main Content

Уважаеми граждани,

Във връзка с въведените противоепидемични мерки, район „Студентски“ предприе реорганизация на работния процес и приемните дни в администрацията и въвежда следния регламент за провеждането им:

  • Приемното време на кмета е всяка сряда от 14:00 до 17:00 ч., онлайн чрез платформата Microsoft Teams (след предварително записване, което ще е активно в четвъртък от 09:00 ч. до понеделник 17:00 ч.). Форма за записване за приемното време на кмета;
  • Приемното време на главния архитект е в четвъртък от 09:00 до 12:00 ч., а на началници на отдели и служители – четвъртък от 13:00 до 16:00 ч. (с предварително записване чрез формата за записване, която ще е активна понеделник, вторник и сряда преди приемния ден). Форма за записване за приемното време на отделите;
  1. Приемното време на всички отдели ще се провежда онлайн.
  2. Допълнително всички началници на отдели и експерти ще правят консултации и ще дават информация по преписки по телефон, а ако е необходимо и онлайн – всеки понеделник, сряда и петък от 09:00 до 10:00 ч. 

Линковете към приемното време на различните отдели в Microsoft Teams можете да намерите в таблицата:

Длъжност, име Линк Телефон,
електронна поща

Кмет

Петко Горанов
сряда 14:00 – 17:00 часа
Инструкции и формуляр за записване
02/9622944
rajon@studentski-so.org

Заместник-кмет

Искрен Арабаджиев
http://bit.ly/priemnovremeARABADZHIEV 02/8685117
iarabadzhiev@studentski.bg

Заместник-кмет

Секретар

Ирина Кривошиева
http://bit.ly/priemnovremeSEKRETAR 02/8681168
krivoshieva@studentski.bg
Главен архитект
арх. Диан Димов
02/8686115
ddimov@studentski.bg

Главен инженер

инж. Арсо Хавальов
http://bit.ly/priemnovremeKSIIZS 02/8689094
ahavaliov@studentski.bg

Отдел „Контрол по строителството,
инженерна инфраструктура
и зелена система“
  02/8689094

Отдел „Устройство на територията,
кадастър и регулация“

Началник отдел – инж. Валентина Стоева

http://bit.ly/priemnovremeUTKR 02/8688145
vstoeva@studentski.bg
Отдел „Управление на общинската
собственост и жилищния фонд

Началник отделинж. Теменужка Тодорова

http://bit.ly/priemnovremeUOSZHF 02/8689286
ttodorova@studentski.bg
Отдел „Одит и Контрол“

Началник отдел Костадин Бойчин

http://bit.ly/priemnovremeOK
Отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт“

Началник отделАни Тодорова

http://bit.ly/priemnovremeOSDKS 02/8688144
atodorova@studentski.bg 

Районната администрация въведе възможност за провеждане на приемно време чрез виртуални приемни в платформата Microsoft Teams.

Платформата е безплатна за ползване и не е необходима предварителна регистрация.

Възможни са следните начини за включване във виртуалните приемни:

  • Чрез уеб браузър;
  • Чрез инсталация на десктоп версията на лаптоп или стационарен компютър (изтегляне от тук);
  • Чрез инсталация на мобилната версия (за iOS и за Android);

Първоначално ще бъдете добавени в зала за изчакване. След като Ви дойде редът, ще бъдете добавени във виртуалната приемна за разговор със съответния служител. При прекъсване на връзката можете да се присъедините към виртуалната приемна отново чрез същия линк.

При технически проблеми и невъзможност да се включите във виртуалните приемни можете да се свържете с Искрен Арабаджиев, зам.-кмет, на електронен адрес iarabadzhiev@studentski.bg или телефон 02/8685117.

Back To Top