skip to Main Content

Цветелина Лилова

Главен специалист ЕСГРАОН Телефон за връзка:  02/8687014 Eлектронна поща: tslilova@studentski.bg    

Биляна Методиева

Главен специалист "Грaжданско състояние" Телефон за връак: 02/4250465 Електронна поща: bmetodieva@studentski.bg    

Катя Христова

Главен експерт Телефон за връзка 02/8683124, в. 119 Електронна поща: khristova@studentski.bg     

Кристина Палазова

Главен специалист  "Деловодно обслужване" Телефон за връзка: 02/8687184 Електронна поща: kpalazova@studentski.bg    

Мариела Софкова

Старши експерт  „Деловодно обслужване“  Телефон за връзка: 02/8687308 Електронна поща: msofkova@studentski.bg    

Румянка Алексиева

Главен специалист "Вътрешно деловодство и архив" Електронна поща: raleksieva@studentski.bg    

Десислава Костадинова

Началник на отдел

Началник на отдел АИО  Телефон за връзка: 02/8687583 Електронна поща: dkostadinova@studentski.bg     

Back To Top