skip to Main Content

Иван Гърбов

Главен специалист Телефон за връзка: 02/4250467 Електронна поща: igarbov@studentski.bg    

инж. Сергей Господинов

Главен експерт "Зелена система"  Телефон за връзка: 02/8683124, в. 325 Електронна поща: sgospodinov@studentski.bg    

Ани Цонинска

Главен експерт "Ландшафтна архитектура" Телефон за връзка: 02/8687015 Електронна поща: atsoninska@studentski.bg    

инж. Катя Войводова

Главен експерт "Екология" Телефон за връзка: 02/8687015 Електронна поща: kvoyvodova@studentski.bg    

Back To Top