skip to Main Content

Людмила Любенова

Специалист "Обход и инспекция" Телефон за връзка: 02/8687405 Електронна поща: llyubenova@studentski.bg    

Илиян Атанасов

Старши специалист Телефон за връзка: 02/8687405 Електронна поща: iatanasov@studentski.bg     

Йоан Стойчев

Специалист "Обход и инспекция"  Телефон за връзка: 02/8733923 Електронна поща: ystoychev@studentski.bg    

Албена Димитрова

Главен юрисконсулт Телефон за връзка: 02/8733923 Електронна поща: adimitrova@studentski.bg    

Костадин Бойчин

Началник на отдел "Одит и контрол" Телефон за връзка: 02/8733923 Електронна поща kboychin@studentski.bg     

Back To Top