skip to Main Content

Амарила Найденова

Технически сътрудник Tелефон за връзка: 02/8681168 Електронна поща: anaydenova@studentski.bg    

Михаела Стоянова

Старши експерт "Връзки с обществеността" Електронна поща: mstoyanova@studentski.bg      

Елена Велева

Главен специалист "Културни дейности" Електронна поща: eveleva@studentski.bg    

Ваня Николова

Старши експерт "Комуникационен консултант" Телефон за връзка: 02/9622944 Електронна поща: vnikolova@studentski.bg    

Ани Тодорова

Началник на отдел ОСДКС Телефон за връзка 02/8688144 Електронна поща: atodorova@studentski.bg     

Back To Top