skip to Main Content

Румяна Димитрова

Главен експерт "Човешки ресурси" Телефон за връзка: 02/8683325 Електронна поща: rdimitrova@studentski.bg    

Юлия Маринова

Старши юрисконсулт Телефон за връзка: 02/8687584 Електронна поща: umarinova@studentski.bg         

Десислава Стойкова

Главен юрисконсулт Телефон за връзка: 02/8687584 Електронна поща: dstoykova@studentski.bg    

Гергана Павлова

Началник на отдел ПОЧР Телефон за връзка: 02/8683325 Електронна поща: gpavlova@studentski.bg    

Back To Top