skip to Main Content

Анахита Лилова

Главен специалист ЖФ Телефон за връзка: 02/8687214 Електронна поща: alilova@studentski.bg    

Здравка Давидкова

Младши експерт "Жилищен фонд" Телефон за връзка: 02/8687214 Електронна поща: zdavidkova@studentski.bg    

Стефка Борисова

Главен специалист  "Общинска собственост" Телефон за връзка: 02/8628927 Електронна поща: sborisova@studentski.bg    

Евгения Шопова

Главен експерт Телефон за връзка: 02/8628927  Електронна поща: eshopova@studentski.bg

Back To Top