skip to Main Content

инж. Грозданка Великова

Главен експерт "Кадастър и регулация"  Телефон за връзка: 02/8688145 Електронна поща: gvelikova@studentski.bg    

урб. Валя Стоянова

Старши експерт  Tелефон за връзка: 02/4250466 Eлектронна поща: vstoyanova@studentski.bg    

арх. Евелина Малешевска

Главен експерт "Устройство на територията" Tелефон за връзка: 02/4250466 Eлектронна поща: emaleshevska@studentski.bg    

арх. Десислава Георгиева

Главен експерт "Устройство на територията" Tелефон за връзка: 02/8686108 Електронна поща: dgeorgieva@studentski.bg    

Снежана Маринова

Главен специалист "Технически архив" Телефон за връзка: 02/4250467 Електронна поща: smarinova@studentski.bg    

Back To Top