skip to Main Content

Невин Шеремед

Секретар на МКБППМН Телефон за връзка: 02/962 46 66 Електронна поща: nsheremed@studentski.bg    

Анна Ангелова

Финансов контрольор Телефон за връзка: 02/868 13 53 Електронна поща: aangelova@studentski.bg      

инж. Арсо Хавальов

Главен инженер Телефон за връзка: 02/868 90 94 Електронна поща: ahavaliov@studentski.bg      

арх. Диан Димов

Главен архитект Телефон за връзка: 02/868 61 15 Електронна поща: ddimov@studentski.bg    

Back To Top