skip to Main Content

Петко Горанов

Кмет

Кмет на район "Студентски" Телефон за връзка: 02/9622944 Електронна поща: rajon@studentski-so.org    

Искрен Арабаджиев

Заместник-кмет на Район

Заместник-кмет на район "Студентски" Телефон за връзка: 02/8685117 Електронна поща: iarabadzhiev@studentski.bg    

Ирина Кривошиева

Секретар на район

Секретар на район "Студентски" Телефон за връзка: 02/8681168 Електронна поща: krivoshieva@studentski.bg    

Back To Top